Zverejňovanie

VZN č. 3/2017 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 25.4.2017 | Aktualizácia: 18.7.2018 | Zobrazené: 294