Zverejňovanie

Oznamy

Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 16.10. 2019 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 09.10.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 8.10. 2019 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 01.10.2019
Zisťovacie konanie – Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov 26.09.2019
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 30.9.do 20.10.2019 - príkaz primátora mesta 5/2018 19.09.2019 Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 30.9.do 20.10.2019 - príkaz primátora mesta 5/2018 - 198.7 kB
Schválenie 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 11.09.2019 3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.33 MB
Uznesenia zo 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 11.09.2019
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.09.2019
Zelená Voda - Rozbor vzoriek vody 31.07.2019 27.08.2019 Zelená Voda - Rozbor vzoriek vody 31.07.2019 - 511.45 kB
Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 26.08.2019 Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.33 MB
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2019 26.08.2019 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2019 - 2.43 MB