Zverejňovanie

Oznamy

Názov Dátum
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 19.06.2019 Dodatok č.1 k VZN 1/2018 o podnikateľskej činnosti - 139.66 kB
Návrh zmien a doplnkov č.2 územného plánu zóny Zelená voda 09.06.2019 Návrh zmien a doplnkov č.2 územného plánu zóny Zelená voda - 7.46 MB
Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov Mestskej časti 2 - 28.5.2019 07.06.2019
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2018 - záverečný účet mesta 03.06.2019 Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2018 - záverečný účet mesta - 4.14 MB
Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 03.06.2019 Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.29 MB
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019 29.05.2019
Zápisnica z 02. zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2019 22.05.2019
Zápisnica z výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ - 20.5.2019 21.05.2019 Zápisnica z výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ NMnV - 20.5.2019 - 350.63 kB
Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov Mestskej časti 4 20.05.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 28.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 16.05.2019