Zverejňovanie

Oznamy

Názov Dátum
Hlasovania z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18.09.2018 24.09.2018
Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18.09.2018 24.09.2018
Schválenie dodatku č.9 k VZN č.1/1998 O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 21.09.2018 Dodatok č. 9 k VZN č. 1/1998 - O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom - 261.79 kB
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 1.10.do 21.10.2018 - príkaz primátora mesta 4/2018 19.09.2018 Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 1.10.do 21.10.2018 - príkaz primátora mesta 4/2018 - 218.74 kB
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.09.2018
Podanie kandidátnej listiny pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - termín do 11.9.2018 07.09.2018 Podanie kandidátnej listiny pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - termín do 11.9.2018 - 112.15 kB
Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 13.08.2018 04.09.2018 Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 13.08.2018 - 619.9 kB
Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2018 03.09.2018 2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018 - 1.67 MB
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2018 03.09.2018 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2018 - 3.21 MB
Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 30.07.2018 15.08.2018 Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 30.07.2018 - 616.37 kB