Zverejňovanie

Oznamy

Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 28.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 16.05.2019
Bytový komplex NOVA v Novom Meste nad Váhom“ – zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 13.05.2019
Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov Mestskej časti 3 10.05.2019 Zápisnica č.2019/01/MČ3 - 6.5.2019 - 592.21 kB
Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 30.4.2019 10.05.2019
Oznámenie spôsobu, termínu a pravidiel verejného hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019 02.05.2019
Schválenie VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 02.05.2019 VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste - 198.79 kB
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 29.04.2019 do 31.05.2019 - rozhodnutie za rok 2019 29.04.2019 Zoznam adresátov písomností - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 29.04.2019 do 31.05.2019 - rozhodnutie za rok 2019 - 341.93 kB
Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019 29.04.2019
Zverejnenie priemerných bežných výdavkov sociálnych zariadení mesta v štruktúre podľa EON za rok 2018 24.04.2019
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ADATEX s.r.o 12.04.2019 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ADATEX s.r.o - 195.06 kB