Zverejňovanie

Návrh VZN

Návrh VZN
Názov Dátum
Návrh dodatku č.6 k VZN 8/2018 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 21.08.2020 Návrh dodatku č. 6 k VZN 8/2018 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - 247.59 kB
Návrh VZN č. 1/2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 22.06.2020 Návrh VZN č. 1/2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov - 173.03 kB
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 22.06.2020 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 233.73 kB
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 22.06.2020 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 678.58 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN 5-2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 11.05.2020 Návrh dodatku č. 1 k VZN 5-2019 o participatívnom komunitnom rozpočte - 441.34 kB
Návrh dodatku č. 5 k VZN 3-2008 ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev 11.05.2020 Návrh dodatku č. 5 k VZN 3-2008 ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev - 2.91 MB
Návrh dodatku č.2 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 11.05.2020 Návrh dodatku č.2 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach - 560.53 kB
Návrh dodatku č.5 k VZN 8/2018 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 11.05.2020 Návrh dodatku č.5 k VZN 8/2018 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - 258.53 kB
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.9/2016 o miestnych daniach 20.11.2019 Návrh Dodatku č.1 k VZN č.9/2016 o miestnych daniach - 255.6 kB
Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 20.11.2019 Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 248.08 kB