Zverejňovanie

Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka

Publikované: 11.2.2022 | Zobrazené: 203
Nastavenia cookies