Zverejňovanie

Návrh dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov

Publikované: 10.6.2021 | Zobrazené: 197