Zverejňovanie

Návrh dodatku č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka

Publikované: 22.11.2021 | Zobrazené: 153