Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019000869 16.10.2019 Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610968  48,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 36302724 16.10.2019 Vodné, stočné, zrážky - 8/2019 - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  121,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 682019 16.10.2019 Ozvučenie a osvetlenie - NMJ 2019 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190408 16.10.2019 Prafakturácia montáže vodomernej zostavy a vodomeru - J. Kréna 6312 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  189,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 190232 16.10.2019 Dodávka a montáž zmäkčovača vody - Športová hala Marták Jozef Ing. 30034094  218,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 82019 16.10.2019 Účinkovanie dychovej hudby - NMJ 2019 Spolok Dychová hudba Lieskované 31826776  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 172019 16.10.2019 Účinkovanie dychovej hudby - NMJ 2019 Maguranka - Spolok Dychová hudba 00629570  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 142019 16.10.2019 Účinkovanie dychovej hudby - NMJ 2019 Bučkovanka DH 35593105  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 472019 16.10.2019 Koncert skupiny Malý princ - NMJ 2019 JURIKA Miroslav - advokát 42274311  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19036 16.10.2019 Zabezpečenie kult. programu M. Bednár, Veselí starci, Klimentovci a Benefit - NMJ 2019 ModeRato - Silvia Klimentová 41708415  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312019 16.10.2019 Autorské umelecko-hudobné vystúpenie člena skupiny Vidiek - NMJ 2019 Tomčala Ondrej 1 175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190086 16.10.2019 Odmena komisionára - 9/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 403,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190087 16.10.2019 Odmena komisionára - 9/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  697,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190410 16.10.2019 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190411 16.10.2019 Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  72,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190412 16.10.2019 Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 383,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190413 16.10.2019 Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  942,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190414 16.10.2019 Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 241,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190215 16.10.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 127,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190216 16.10.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 764,43 EUR