Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 201930004 11.6.2019 Veniec a kytica - oslava 74. výročia ukončenie 2. sv. vojny Technické služby mesta Nové Mesto n/V 350656  89,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191054 11.6.2019 Kancelárske potreby - Voľby do europarlamentu 2019 Sinova s.r.o. 36318086  124,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1902655100 11.6.2019 Úplné znenia zákonov - 1. preddavok r. 2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  151,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800591 11.6.2019 Benzín 5/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  88,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 201903 11.6.2019 Reštaurátorský výskum - Námestie slobody č. 22 Mgr. art. Peter Záhora 48111988  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190013 11.6.2019 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... ASCOMP spol. s.r.o. 36051454  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190042 11.6.2019 Odmena komisionára - 5/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 403,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190043 11.6.2019 Odmena komisionára - 5/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  697,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190088 11.6.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 123,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190089 11.6.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 713,63 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190007 11.6.2019 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. 35829761  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200190628 11.6.2019 Náklady z vyúčtovania nebyt. priestorov r. 2018 - KD - priprava a ohrev TUV Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  81,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190218 11.6.2019 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  27,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800590 11.6.2019 Benzín 5/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  122,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190220 11.6.2019 Náklady na opravu a údržbu - 4/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190221 11.6.2019 Náklady na opravu a údržbu - 4/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  9 073,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190222 11.6.2019 Náklady na opravu a údržbu - 4/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 429,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190223 11.6.2019 Náklady na opravu a údržbu - 4/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 391,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190010 11.6.2019 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. 36323969  300,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190015 11.6.2019 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... BONMAX s.r.o. 36310735  100,00 EUR