Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20190017 20.9.2019 Dodávka a montáž žalúzií - WC v budove na Nám. Slobody 2/2 Udvorka Peter - NIMESK 43074413  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019000825 20.9.2019 Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610968  48,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 193708 20.9.2019 prenájom kopírky Comtec, s.r.o. 36323951  149,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 132019 20.9.2019 Návrh a aut. licencia socha Svadobka Dubina Pavol Mgr.art. 2 109,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190039 20.9.2019 V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190030 20.9.2019 V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... Pellenc s.r.o. 36310212  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 286172019 20.9.2019 Bežné výdavky - 9/2019 - plánovanie, bezpečnosť, odp. hospodárstvo, komunikácie, šport,... Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  150 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 86442019 20.9.2019 Vypracovanie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov ENSARA, s.r.o. 36788457  600,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190035 20.9.2019 V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190015 20.9.2019 Leto s hudbou 219 - Saxophone syncopators Spoločnosť priateľov dobrej hudby, o.z. 42126959  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190380 20.9.2019 OPrava balkónov - BD Bošácka 2529, 2530 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  15 436,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190381 20.9.2019 Oprava balkónov - BD Karpatská 2479 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  13 515,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 662019 20.9.2019 Ozvučenie - kladenie vencov 75. výročie SNP 28.8.2019 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  57,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019003 20.9.2019 Vystúpenie - oslava 75. výročia SNP Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900199 20.9.2019 Catering 15.8.2019 - otvorenie sýpky a sobášnej siene Kukanová Štefánia - DAILY-REST 33813680  390,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801044 20.9.2019 Benzín 8/2019 MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  85,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002 20.9.2019 NTVS dotácia z RM na 9/2019 NTVS s.r.o. 36323900  6 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917037 20.9.2019 Elektronická komunikačná služba - 9/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917038 20.9.2019 Prenájom optickej siete 9/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 092019274 20.9.2019 Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z.č.553/2003 - školenie - Ing.... Maxim s.r.o. 47529474  106,80 EUR