Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 6190120 25.6.2019 Preprava autobusom na trase NMnV, Uherský Brod a späť Turan Viliam TURANCAR 22679057  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6190125 25.6.2019 Preprava autobusom na trase NMnV, Habovka a späť - KD Turan Viliam TURANCAR 22679057  810,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1910000211 25.6.2019 Dodávka, montáž a výsadba samozavlažovacích pyramíd - Námestie slobody KULLA SK, s.r.o. 31321003  15 662,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190229 25.6.2019 Prečistenie kanalizácie - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  62,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 511319063 25.6.2019 Záloha elektriny 6/2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. ELGAS, sro 36314242  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019060948 25.6.2019 Výkon zodpovednej osoby - 6/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002 25.6.2019 Dotácia z rozpočtu mesta na 6/2019 NTVS s.r.o. 36323900  6 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22019 25.6.2019 Osadenie lavičiek a smetných košov v meste Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce 34489959  574,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190019 25.6.2019 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. 36326739  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 40002751 25.6.2019 Nákup tonerov a náplní CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  1 826,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 201903 25.6.2019 Návrh riešenia Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-Z Zelená voda v rozpracovanosti Pernecký Bohuslav, Ing., arch. - AABP 22732641  566,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 40002884 25.6.2019 Nákup tlačovej hlavy do atramentovej tlačiarne - MsÚ CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  74,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019004851 25.6.2019 Vyúčtovanie elektriky - 4/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  928,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100763 25.6.2019 Tlač vizitiek - ZP1 Štúdio TEXO s.r.o. 34131396  19,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190018 25.6.2019 Geometrický plán - rozčlenenie parc. 3663/18 PARCELA Miroslav Dobiaš 33165041  570,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019060 25.6.2019 HER Riadiaci softvéb - licencia na 1 rok pre hlasovacie zariadenie MsZ A.S. Partner s.r.o. 31670041  511,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 19013 25.6.2019 Tlač plagátov, pozvánok a balónov - Deň mesta 2019 EASY- PRINT SK, s.r.o. 46711929  399,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200190655 25.6.2019 Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 6/2019 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 505619064 25.6.2019 Záloha plynu - 6/2019 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511219061 25.6.2019 Záloha za elektrinu - 6/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ELGAS, sro 36314242  390,00 EUR