Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 54500470 11.12.2019 Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - odpredaj stavieb s.č. 7 Nám. slobody a s.č. 2078... Agentúra Pardon - TN, sro 34141987  57,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 201965 11.12.2019 Revízia umelého trávnika - Futbalový štadión AFC Športové stavby s.r.o. 36847500  9 424,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190501 11.12.2019 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  115,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190486 11.12.2019 Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 161,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190487 11.12.2019 Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 651,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 101472013 11.12.2019 Zastavenie exekúcie - EX 10147/2013 - Dušan H. JUDr. Ivona Babušková 36129895  73,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 402019 11.12.2019 Novela zákona o sociálnych službách - školenie - Labuda Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801410 11.12.2019 Benzín 11/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  134,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190484 11.12.2019 Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  300,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190485 11.12.2019 Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 770,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190488 11.12.2019 Výroba kľúčov - bytový dom Weisseho 332 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  34,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060079300 11.12.2019 telefon Ministerstvo vnútra SR 29,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 19110003 11.12.2019 Kontrola požiarnych vodovodov, rozvodov a tlaková sk. požiarnych hadíc - MsÚ, MsP, ZOS, ŠH,... FIREX Slovakia s.r.o. 36325155  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2191128763 11.12.2019 Autorská odmena - koncert MsKS, 101. výročie vzniku ČSR SOZA 00178454  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 19275 11.12.2019 Služobná obuv - MsP RDA s.r.o. 36851680  279,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019047 11.12.2019 Obedy pre družobnú delegáciu z Uherského Brodu Základná škola, Tematínska 31202675  45,80 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 27/2019/OV 10.12.2019 poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky 00 151 513  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 16/2019/KZ-OPSM 9.12.2019 predaj bytu a príslušných častí - byt č. 2, na 1. p. bytového domu súpisné číslo 332,... Zdenka Hrehorová   78 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019289 9.12.2019 Odstránenie nedostatkov zistených pri revízií VTZ plynového a tlakového zariadenia v... Vladimír Kopún 37025988  440,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 21/2019/OV 9.12.2019 Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov na odpad – Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom REDOX - ENEX s.r.o. 50 407 821  48 220,80 EUR