Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti 31/2019/MsKS 9.9.2019 vytvorenie, použitie a šírenie ďalej uvedeného umeleckého výkonu, ktorý umelec na základe... Ondrej Tomčala   1 175,00 EUR 
Detail Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti 32/2019/MsKS 9.9.2019 vystúpenie DH Lieskované v rámci kultúrneho programu „Jarmok 2019“ v Novom Meste nad... DH Lieskované - Milan Malíček 31826776  550,00 EUR 
Detail Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti 33/2019/MsKS 9.9.2019 vystúpenie DH Bučkovanka v rámci kultúrneho programu „Jarmok 2019“ v Novom Meste nad... BUČKOVANKA dychová hudba 35593105  550,00 EUR 
Detail Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti 34/2019/MsKS 9.9.2019 vystúpenie DH Maguranka z Kanianky v rámci kultúrneho programu „Jarmok 2019“ v Novom Meste... DH Maguranka z Kanianky 0629570  400,00 EUR 
Detail Zmluva o budúcej zmluve 1/2019/ZBZ-VB-OPSM 6.9.2019 o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35 793 783   
Detail Objednávka vyšlá 2019203 5.9.2019 Vypracovanie odbornej štúdie - polopodzemné kontajnery REDOX-ENEX s.r.o. 50407821  1 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019204 5.9.2019 Novomestský osteň - výroba a návrh ocenení REDES s.r.o. 47 550 660  3 735,84 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 14/2019/OV 5.9.2019 Komunálne vozidlo č.2 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami pre... KOBIT- SK, s.r.o. 31 641 440   172 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019201 4.9.2019 čistenie kanalizácie ZOS Miroslav Súrovský 43 949 665  70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019199 2.9.2019 doplnenie podružných vodomerov , budova 2/2 Nám.slobody INPRA s.r.o. 46520244  720,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019200 2.9.2019 Aerofoto "Jeseň 2019" CBS spol. s r.o. 36754749  358,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019197 28.8.2019 kladenie vencov - 75.výročie SNP - 28.8.2019 Ing. Ľubomír Madro 40270343  57,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019198 28.8.2019 spevácky zbor Cantabile - 75.výročie SNP - 28.8.2019 Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  100,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 13/2019/OV 27.8.2019 Dodanie stroja na úpravu ľadu pre Technické služby mesta v Novom Meste nad Váhom B.R.A.Company s.r.o. 46006001  142 800,00 EUR 
Detail Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia 19/2019/MsKS 26.8.2019 Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca poskytnúť objednávateľovi Výkon na... SAXOPHONE SYNCOPATORS 421 269 59   400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019196 22.8.2019 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  7 087,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019192 21.8.2019 Kontrola a servis PS oprávnenou osobou v objektoch :
MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad Váhom...
Vladimír Kopún 37025988  445,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019193 21.8.2019 Catering dňa 15.8.2019 - otvorenie sýpky a sobášnej siene DAILY - REST Štefánia Kukanová 33813680  390,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019194 21.8.2019 Objedávame u Vás ozvučenie akcie - otvorenie sýpky a sobášnej siene dňa 15.8.2019 Ing. Ľubomír Madro 40270343  57,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019195 21.8.2019 Objednávame u Vás tlač plagátov - Jarmok 2019, otvorenie sýpky EASY - PRINT SK, s.r.o. 46711929  267,40 EUR