Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 120190119 15.7.2019 Mobilné WC Mondo - Deň mesta 2019 EVENT SERVICE, s.r.o. 50146211  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201906306 15.7.2019 Výroba a montáž prvkv zo zlatého kovu do sobášnej siene v NMnV SALAMANDER TJS, s.r.o. 46964304  7 122,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190206 15.7.2019 Stôl a lišta - Sobášna sieň ul. Komenského NMnV Tilia v.o.s. 34115668  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190202 15.7.2019 Stolice, kreslá, montáž a doprava - Sobášna sieň ul. Komenského NMnV Tilia v.o.s. 34115668  2 962,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190205 15.7.2019 Nábytok - dodanie a montáž - Sobášna sieň ul. Komenského NMnV Tilia v.o.s. 34115668  11 958,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2191901747 15.7.2019 Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta 2019 SOZA 00178454  -72,00 EUR 
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena Dodatok č.1 z 3/2018/ZZVB-OPSM 15.7.2019 Týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 3/2018/ZZVB – OPSM sa upravuje... SPP - distribúcia a.s. 35910739   
Detail Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia 16/2019/MsKS 15.7.2019 dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom
objednávateľom. Dodávateľ sa...
FS LUSK Krakovany   500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019168 10.7.2019 Maľovanie na tvár dňa 8.6.2019 v rámci Dní mesta MABELL Art.s.r.o. 47394234  265,00 EUR 
Detail Zmluva o spolupráci 4/2019/I-OPSM 9.7.2019 zabezpečenie spoločného projektu – zakúpenie Mestského verejného AED defibrilátora - AED... Občianske združenie PREMENA 51 269 309  2 600,00 EUR 
Detail Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 2019/001/A/OFIS 9.7.2019 audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 podľa... N.M. - Audit spol. s r.o. 36307874  6 120,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/051/D/OFIS 9.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... Občianske združenie PREMENA 51 269 309  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/052/D/OFIS 9.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... Občianske združenie PREMENA 51 269 309  1 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019167 8.7.2019 Verejný AED defibrilátor MEDIC HELPS, spol. s r.o. 50977075  2 600,00 EUR 
Detail Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia 18/2019/MsKS 8.7.2019 dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom
objednávateľom. Dodávateľ sa...
DH Kamarádi   450,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/045/D/OFIS 4.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... HO Cromagnon Beckov 42 019 087  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/046/D/OFIS 4.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... Kongregácia školských sestier de Notre Dame 00 677 574  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/047/D/OFIS 4.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... DOUBLE AGENCY, s. r. o. 43865658  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/049/D/OFIS 4.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. 50 040 898  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/050/D/OFIS 4.7.2019 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný... Bc. Ján Kudlík   1 500,00 EUR