Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva o dielo 16/2019/OV 1.10.2019 vybudovanie „Verejné osvetlenie-Zelená voda“ Venimex Slovakia .s.r.o. 46115498  336 867,12 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302021K189-222-13 1.10.2019 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt - Zlepšenie technického... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  21 160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019223 30.9.2019 kancelárske kreslá a podložky TILIA v.o.s. 34115668  3 852,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019222 27.9.2019 uniforma MsP EMBE - OBUV - Mária Brlitová 34490663  609,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019226 27.9.2019 permanentky - KD Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV 00161403  255,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019218 26.9.2019 Objednávka pečiatok a podušiek do pečiatok. Macko Peter - LUDOPRINT 11772450  733,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 15/2019/OV 26.9.2019 Odborné ošetrenie (bezpečnostný rez) stromov na pozemkoch vo vlastníctve mesta SEIDL, s.r.o. 36430617  6 948,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/057/D/OFIS 26.9.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Autoškola Liberty s.r.o. 46 437 312  4 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019219 26.9.2019 stravné lístky 10/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  7 758,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/056/D/OFIS 24.9.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov 00 178 152 1680  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019217 23.9.2019 kamery O-NET, spol. s r.o. 36336653  2 340,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019220 23.9.2019 Samolepka pre označenie kamerového systému štúdio TEXO , spol. s. r.o. 34131396  243,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019216 20.9.2019 permanentky na plaváreň Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV 00161403  255,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019032 20.9.2019 Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobašnej siene ul. Komenského NMnV STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  23 287,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020190085 20.9.2019 Chemické čistenie ohrievača vody - ŠH MASPA, s.r.o. 46583611  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019012 20.9.2019 Vypracovanie PD dočasného dopravného značenia - NMJ 2019 JUNONA s.r.o. 36319589  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191083 20.9.2019 Školské potreby pre prvákov Sinova s.r.o. 36318086  798,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801017 20.9.2019 Benzín 8/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  121,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190373 20.9.2019 Vodárenské práce - Klub dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  64,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 19020 20.9.2019 Propagačný materiál NMJ 2019 - plagáty, pozvánky EASY- PRINT SK, s.r.o. 46711929  267,40 EUR