Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 23011261 17.7.2023 Prenosný ručný analizátor dychu s príslučenstvom - MsP ZTS Elektronika 31598536  1 972,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 182023 17.7.2023 Predrealizačné polohové a výškové zameranie pre nové stojiská polopodzemných kontajnerov -... Mikláš Rastislav, Ing. 43114458  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023184 13.7.2023 Schody ul. Pod zvonicou Nové Mesto nad Váhom ROPSPOL a.s. 36306886  745,20 EUR 
Detail Zmluva o dielo 17/2023/OV 13.7.2023 Dodávka a montáž mobiliáru do Zariadenia pre seniorov na ulici Poľná súp. č. 1639, v Novom... QEX, a.s. 00587257  175 424,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023185 13.7.2023 PD Ing.Simona Vozatárová TZB _Vozo 54935105  690,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 12072023 13.7.2023 Prevádzka a správa webovej aplikácie EGRANT. ELLMAN s.r.o 35949309  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 12072023b 13.7.2023 Prevádzka a správa webovej aplikácie Hlas Občanov. ParticipationLab s.r.o. 54214513  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023183 12.7.2023 Oprava odvodnenia zimnej záhrady STAVin s.r.o. 36331562  985,85 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2023/043/D/OFIS 11.7.2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. ZO Slovenského zväzu chovateľov 001783220844  300,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 04072023 10.7.2023 kúpna zmluva - Dodávka a montáž zdravotechniky do Zariadenia pre seniorov na ulici Poľná... MEDITECH SK, s.r.o. 46 964 690  87 045,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023179 7.7.2023 Zabezpečenie dopravy na ZV od 8.7. do 31.8.2023 SAD Trenčín, a.s. 36323977  5 472,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023180 7.7.2023 Oprava plochej strechy - prístavba sušiarne AFC Nové Mesto nad Váhom TM izol s.r.o. 47 684 275  2 204,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023174 4.7.2023 Oprava ploche strechy na MŠ Hviezdoslavova Nové Mesto nad Váhom STAVin s.r.o. 36331562  2 912,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023175 4.7.2023 Oprava plochej strechy MŠ Hurbanova Nové Mesto nad Váhom STAVin s.r.o. 36331562  2 378,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023176 4.7.2023 Čistenie strechy budovy MsÚ a inštalácia siete proti holubom. Ronas, spol. s r.o. 52217621  1 752,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023177 4.7.2023 Softvér pre evidenciu odpadov. INISOFT s.r.o. 45234469  237,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023178 4.7.2023 Zelená voda - odbery a rozbory vzoriek vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva 610968  240,00 EUR 
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena 7/2023/ZZVB-OPSM 4.7.2023 Zriadenie vecných bremien a prevzatie záväzku. Západoslovenská distribučná, a.s. 36 361 518  5 679,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023172 3.7.2023 Plagáty a baner Leto v Novom Meste Macko Peter - UNIVERSALPRINT, s. r. o. 46126236  342,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023173 3.7.2023 autobusová preprava Nové Mesto n/V - Uherský Brod a späť, športový deň ATM Group s.r.o 43944311  300,00 EUR 
Nastavenia cookies