Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1917033 20.8.2019 Elektronická komunikačná služba - 8/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917034 20.8.2019 Prenájom optickej siete 8/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200190865 20.8.2019 Záloha za vodné, stočné, zrážky, teplo a TÚV - 8/2019 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112019 20.8.2019 Znalecký posudok - pozemok parcela č. 4915/20 Ištok Igor, Ing. 33442401  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62019 20.8.2019 Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2019 DH Trenčianska dvanástka 34054057  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190181 20.8.2019 Ročná aktualizácia Kerio Control SWM - ochrana siete MsÚ JKC, s. r. o. 44310595  828,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019015 20.8.2019 PD pre stavebné povolenie - Prestavba objektu na byt. dom č. 6339 v objekte býv. kuchyne areálu... ERGAstav s.r.o. 46935452  39 660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 692019 20.8.2019 Opatrovateľská služba - 7/2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  12 194,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 19171 20.8.2019 Prenájom strelnice , munícia - MsP RDA s.r.o. 36851680  717,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5919021020 20.8.2019 Zbierka zákonov 2019 - 4. preddavok Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  108,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí podpory 1 k Z.č.SAŽP SERP/ZO/2018/31 19.8.2019 predmetom tohto dodatku je úprava článku III. ods. 2 Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  0,00  
Detail Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia 22/2019/MsKS 19.8.2019 dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom
objednávateľom. Dodávateľ sa...
Váhovanka   450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100908 15.8.2019 kancelárske potreby INCOMP MEDIA,s.r.o. 333,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 141940619 15.8.2019 Laboratórny rozbor pitnej vody - budova Námestie slobody 2/2 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  212,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 15.8.2019 Projektove práce a doplnok na návrh Tepleného čerpadla - Útulok pre občanov bez prístrešia Keramospol Trade s.r.o. 44047258  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190626303 15.8.2019 Dodanie chráničky pre optockú sieť - ulice Jilemnického , Šoltésovej cns 35872926  4 392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201902 15.8.2019 Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2019 KAMARÁDI 50741284  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8236524704 15.8.2019 Telekomunikačné služby - 6/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469  30,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 1910368 15.8.2019 Služobné oblečenie - MsP VEP s.r.o. 31566634  1 564,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 58019 15.8.2019 Poskytnutie bazéna 1. polrok 2019 - víkend Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV 00161403  10 426,30 EUR