Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023253 4.10.2023 Odstránenie nedostatkov po servisnej prehliadke kotlov - NTK v objektoch :
Mestský úrad,...
Martin Kopún - Plynoterm 32784384  563,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023248 3.10.2023 oprava veľkej umelej hracej plochy na futbalovom štadione ÚDRŽBAIHRISK.SK 36346845  2 160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023249 3.10.2023 Projektová dokumentácia prepojpvacia chodba V. ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom REYMAX s.r.o. 47 591 439  7 620,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023246 2.10.2023 dodanie počítača Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  803,46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023247 2.10.2023 demontáž svetelnej signalizácie a oprava vysielačky Škoda Roomster Eurocentrum s.r.o. 31449271  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230078 2.10.2023 Školské potreby pre prvákov v šk. roku 2023/2024 Sinova s.r.o. 36318086  905,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012359724 2.10.2023 Záloha za el. energiu 9/2023 - KD, ZV MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  74,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023040 2.10.2023 Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  269 722,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023101 2.10.2023 Oprava havarijného stavu bleskozvodu MŠ Hviezdoslavova NMnV Elektro Group ML, s.r.o. 44514883  11 431,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800939 2.10.2023 Benzín 8/2023 MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  84,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800940 2.10.2023 Benzín 8/2023 MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  129,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 311863 2.10.2023 Odborná konferencia - Ing. Sádecký Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR 30843570  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 632023 2.10.2023 Ozvučenie osláv SNP dňa 28.08.2023 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100023 2.10.2023 Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov - Zelená voda cesta z recyklátu STAVCEST s.r.o. 44150814  25 877,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100020 2.10.2023 Rozšírenie ekrižovatky Banská - Čachtická STAVCEST s.r.o. 44150814  10 697,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100021 2.10.2023 Rekonštrukca chodníkov - ZŠ Tematínska STAVCEST s.r.o. 44150814  36 943,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100022 2.10.2023 Nutné opravy MK - Rekonštrukcia MK Priemyselná ul. STAVCEST s.r.o. 44150814  46 970,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 41230512 2.10.2023 Servisná prehliadka - TOYOTA Avensis NM969CK VV AUTO Trade, s.r.o. 47054522  186,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800963 2.10.2023 Benzín 8/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  165,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 223072413 2.10.2023 Vodné, stočné, zrážky 01 - 08/2023 - MsÚ 1 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  1 374,10 EUR 
Nastavenia cookies