Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1222019 14.1.2020 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 214,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 1232019 14.1.2020 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  610,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 1242019 14.1.2020 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  749,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1252019 14.1.2020 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 111,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801473 14.1.2020 Benzín 12/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  59,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 190135 14.1.2020 Púzdro na služobný preukaz - MsP LIGAREX-LM spol. s.r.o. 36411329  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3600207125 14.1.2020 Časopis a online prístup pre Verejné obstarávanie - predplatné 2020 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019087 14.1.2020 Práce a dodávky - Rozšírenie jedálne ZŠ na ul. kpl. Nálepku IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  5 321,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1362019 14.1.2020 Revízie elektroinštalácie - ŠH, AFC MAREZ, s.r.o. 44635753  188,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 36810 14.1.2020 Trovy exekúcie - Jiří Toráč Šteinerová Eva JUDr.ml. 42147719  58,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 38810 14.1.2020 Trovy exekúcie - Miroslav Rác Šteinerová Eva JUDr.ml. 42147719  67,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019046 14.1.2020 Projektová dokumentácia elektro - Trafostanica, ul. Bzinská ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. 36838641  2 940,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912148 14.1.2020 Rozšírenie funkcionality IIS MIS - načítavanie a tlač QR kódov A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019229 14.1.2020 Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ JTB s.r.o. 45351911  271,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 8247405261 14.1.2020 Telekomunikačné služby - 11/2019 - MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190015 14.1.2020 Výroba zvoničky prianí Meridius - Michal Kako 50283723  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119083 14.1.2020 Školenie zamestnancov používajúcich služobné vozidlá MsÚ JUMA Trenčín s.r.o. 36365289  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190506 14.1.2020 Elektrikárske práce - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  108,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190514 14.1.2020 Elektrikárske práce - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  36,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190540 14.1.2020 Prefktúrácia alikvotnej časti opravy vnútornej kanalizácie a vody - havarijný stav -... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  13 668,25 EUR