Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 7300190196 21.10.2019 Prefakturácia energií v 1. štvrťroku 2019 - rekonštrukcia domu na Námestí Slobody 2/2 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  730,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 7310190012 21.10.2019 Prefakturácia studenej vody r. 2018 - stavebné práce BD ul. Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  108,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190353 21.10.2019 Prefakturácia energií spotrebovaných pri rekonštrukcii domu na Nám. slobody 2/2 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  682,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200191086 21.10.2019 Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2019 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 21.10.2019 Telekomunikačné služby - 10/2019 - MsÚ Orange a.s. Ba 35697270  600,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019039 21.10.2019 Odborné ošetrenie stromov SEIDL s.r.o. 36430617  6 948,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019112 21.10.2019 Prevedené elektromontážne práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou... Elektro Group ML, s.r.o. 44514883  5 938,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019294 21.10.2019 Fond opáv za byty - 10/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  114,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 32102019 21.10.2019 Realizácia verejného obstarávania - Prestavba obj. na Bytový dom č. 6339 v objektre býv.... TORVO SK s.r.o. 51910489  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001255825 21.10.2019 Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2019 Slovenská pošta a.s. 36631124  18,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 84519 21.10.2019 Permanentky na plávanie - KD Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV 00161403  255,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1942300290 21.10.2019 Obšitie koberca a práce naviac - sobášna sieň LIMEX ČR, s.r.o. 51689839  91,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2282019 21.10.2019 Výroba ocenení - Novomestský osteň 2019 REDES s.r.o. 47550660  3 255,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 312019 21.10.2019 Register adries - školenie Mgr. Poláčková Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  18,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 9/2019/KZ-OPSM 18.10.2019 predaj bytu č. 8, na II.NP bytového domu súpisné číslo 332, vchod č. 18 na Ulici J. Weisseho... Martin Bobák a Marcela Bušková   79 490,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019239 18.10.2019 Papierové tašky s potlačou erbu Nové Mesto nad Váhom Universalprint, s.r.o. 46126236  1 050,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019236 17.10.2019 Revízia ihriska s umelým povrchom na futbalovom štadióne AFC Považan, spojená so servisom a... ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. 36847500  9 424,80 EUR 
Detail Zmluva - Dohoda 6/2019/I-OPSM 17.10.2019 Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Slovenská republika - Okresný úrad Trenčín 00151866 003   
Detail Objednávka vyšlá 2019234 16.10.2019 Odstránenie nedostatkov zistených počas servisnej ročnej prehliadke kotlov v objektoch ... Vladimír Kopún 37025988  971,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 285912019 16.10.2019 Dotácia z RM pre AFC - 8/2019 - voda, elektrika Atleticko - futbalový klub 34009159  956,19 EUR