Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 7300190541 14.1.2020 Prefakturácia alikvotnej časti výmeny kanalizačných prípojok - havarijný stav - Odborárska... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 157,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190524 14.1.2020 Prefakturácia z Podnikateľského zámeru na r.2019 - výmena sprchových vaničiek - Odborárska... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  7 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 410000691 14.1.2020 Poistenie majetku mesta - rok 2020 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700  13 390,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912152 14.1.2020 Doplnenie možnosti vytvárania zreťazených spisov - Správa registratúry A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912153 14.1.2020 Rozšírenie funkcionality MIS - centrálne úradné doručovanie a úradná elektronická tabuľa A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  4 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19061118 14.1.2020 Nákup tlačiarne - MsP Legia a.s. 34101985  394,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 19061122 14.1.2020 Elektronická licencia - OFFICE 2019 - MsÚ Legia a.s. 34101985  810,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190119 14.1.2020 Porevízne opravy elektroinstalácií - ZOS, MsÚ, AFC, ŠH Kopún Vladimír - Plynoterm 37025988  440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19631 14.1.2020 Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  5,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 892019 14.1.2020 Ozvučenie - Vianočné trhy 2019 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  1 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92019 14.1.2020 Účinkovanie - Vianočné trhy 2019 DH Trenčianska dvanástka 34054057  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801504 14.1.2020 Benzín 12/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  140,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190545 14.1.2020 Rozvoz posypového materiálu do ZOS - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  5,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191108 14.1.2020 Dodávku a montáž systému slaboprúdov - svadobka ESS Slovakia s.r.o. 46968369  11 951,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019027 14.1.2020 Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 NMnV TOP METAL, s.r.o. 36656259  24 572,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 54190018 14.1.2020 Fakturujeme Vám za spotrebovanú vodu a elektrickú energiu počas rekonštrukcie budovy na... TOP METAL, s.r.o. 36656259  -1 945,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019113 14.1.2020 Rolba ENGO RED WOLF LX - Zimný štadión B.R.A. Company s.r.o. 46006001  142 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 90199204 14.1.2020 Oprava telekomunikačného vedenia - Ul. kpt. Nálepku Slovak Telekom a.s. 35763469  162,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190384 14.1.2020 Kuchynská linka s drezom a betériou - budova Nám. slobody 2/2 Tilia v.o.s. 34115668  704,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190017 14.1.2020 Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa... ADOZ, s.r.o. 34132554  148,90 EUR