Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/044/D/OFIS 14.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Športovo strelecký klub Nové Mesto nad Váhom 42281130  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/032/D/OFIS 12.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Novomestský SUPERBIKER 42 282 314  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/033/D/OFIS 12.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Novomestský SUPERBIKER 42 282 314  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/034/D/OFIS 12.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/043/D/OFIS 12.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Time2play, s.r.o. 50 765 591  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019144 12.6.2019 havaria TRIM s.r.o. 31597076  1 249,45 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 9/2019 12.6.2019 Komunálne vozidlo č.1 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami KOBIT- SK, s.r.o. 31 641 440   143 940,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800557 11.6.2019 Benzín 5/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  47,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019130 11.6.2019 Výkon správy a zálohy za služby - 5/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019131 11.6.2019 Fond opráv - 5/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  114,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019018 11.6.2019 Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýply s prístavbou sobášnej siene na ul.... STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  22 642,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190154 11.6.2019 Kancelársky nábytok - kancelária P, ZP1, sekretariát Tilia v.o.s. 34115668  1 165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019019 11.6.2019 Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na ul.... STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  27 797,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190187 11.6.2019 Výmena vodomeru - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  27,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190195 11.6.2019 Prefaktorácia spotreby studenej vody r. 2018 - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 440,71 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190008 11.6.2019 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... SLOV - MATIC spol. s.r.o 17314712  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800556 11.6.2019 Benzín 5/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  67,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 11.6.2019 Telekomunikačné služby - 5/2019 - MsP, MsÚ, ZOS, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  426,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 82019 11.6.2019 Oprava písma - pamätník v Parku D.Š. Zámostského DVONTA s.r.o. 46957871  123,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002 11.6.2019 Vystúpenie - oslava 74. výročia ukončenia 2.sv. vojny Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  100,00 EUR