Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 402022 16.3.2023 Elektromontážne práce - Útulok KOMPEL, s.r.o. 53279018  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13223 16.3.2023 Pracovné stretnutie štatutárov - Mgr. Andrej Neuschl Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  186,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202300025 16.3.2023 Fermentačný kontajner JRK Slovensko s.r.o. 50530950  75 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2301023 16.3.2023 Zastupovanie pri vybavení mandátneho certifikátu v NASESe A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8161443212 16.3.2023 Záloha plynu 1-2/2023 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 381,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2317009 16.3.2023 Elektronická komunikačná služba - 2/2023 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2317010 16.3.2023 Prenájom optickej siete - 2/2023 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 16.3.2023 Telekomunikačné služby - 2/2023 Orange a.s. Ba 35697270  496,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 202225 16.3.2023 Členský príspevok na r. 2022 - Nové Miestá v Európe Združenie Nových Miest v Európe 583,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 14223 16.3.2023 Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 - online školenie - Ing. Z. Kočová Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16223 16.3.2023 Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami - online seminár - Mgr. A. Neuschl Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230037 16.3.2023 Nákup tlačiarne a licencie Office Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  743,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200230150 16.3.2023 Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2023 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  686,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 23223 16.3.2023 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v mestách r.2023 - Z. Kolečenská, Ing. Z. Kočová Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001574393 16.3.2023 Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2023 Slovenská pošta a.s. 36631124  0,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1230129 16.3.2023 Nákup a výmena pneumatík - MsP VIDLIČKA, s.r.o. 34148078  367,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9123900049 16.3.2023 Ročné zúčtovanie a daňové hlásenie - online školenie - Ing. Lišková EMEL BRATISLAVA, s.r.o. 31390633  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 902023 16.3.2023 Novinky pri vzniku pracovnej zmluvy a dohôd - online seminár - Ing. Lišková Beblovičová Danica JUDr. & spol. s.r.o. 50341286  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16223 16.3.2023 Elektronická komunikácia úradu - online školenie - p. Lacko Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 80935868 16.3.2023 Telekomunikačné služby 1/2023 - foto pasce, MsP O2 Slovakia, s.r.o. 47259116  42,00 EUR 
Nastavenia cookies