Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20190018 14.1.2020 Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa... ADOZ, s.r.o. 34132554  242,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019126 14.1.2020 Polopodzemné kontajnery - Zelená voda REDOX - ENEX s.r.o. 50407821  35 680,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 19030 14.1.2020 Demontáž a spätnú montáž obkladu a montáž rebrín - telocvičňa ZUŠ L.I.R.R., s.r.o. 36296414  6 480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19031 14.1.2020 Dodávka a montáž elektrického bojlera a osadenie sadrokarónu na stropy umývarní -... L.I.R.R., s.r.o. 36296414  5 606,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 100422017 14.1.2020 Trovy exekúcie - Martina Č. JUDr. Ivona Babušková 36129895  60,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 201957 14.1.2020 Dodávku a montáž laminátovej podlahy do kancelárií - Nám. slobody 2/2 Ekopol PLUS s.r.o. 36321656  3 684,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 201959 14.1.2020 Dodávku a montáž laminátovej podlahy na chodby - Nám. slobody 2/2 Ekopol PLUS s.r.o. 36321656  3 484,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1910719 14.1.2020 Služobné oblečenie - MsP VEP s.r.o. 31566634  201,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190003 14.1.2020 Prenájom miestnosti na školenie - zamestnanci MsÚ SALON RESTAURANT - Juraj Kapustík 45923621  1 469,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 134 14.1.2020 Vystúpenie M. Molnárovej - Vianočné trhy 2019 MERCY - MUSIC s.r.o. 35830948  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4519068 14.1.2020 Nákup služobného auta - TOYOTA COROLLA VV AUTO Trade, s.r.o. 47054522  22 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 82019 14.1.2020 Ukážka tradičnej zabíjačky - Vianočné trhy 2019 Ľubomír Kubla 33681856  1 950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900252 14.1.2020 Defibrilátor AED so skrinkou a alermom MEDIC HELPS, spol. s.r.o. 50977075  5 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119053 14.1.2020 Prevedené stavebné práce - Výstavba oporného múra Banská TRIM s.r.o. 31597076  7 116,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119055 14.1.2020 Dažďová kanalizácia - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom J. Kréna TRIM s.r.o. 31597076  20 572,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119056 14.1.2020 Prevedené stavebné práce - Rozšírenie kanalizácie na ul. Banská TRIM s.r.o. 31597076  69 211,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119057 14.1.2020 Prípojka splaškovej kanalizécie - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom ul. J. Kréna TRIM s.r.o. 31597076  27 192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119058 14.1.2020 Prevedené stavebné práce - Rozšírenie vodovodu na ul. Banská TRIM s.r.o. 31597076  27 374,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019152 14.1.2020 Elektroinštalácia na budove - Nám. slovody 2/2 Elektro Group ML, s.r.o. 44514883  7 309,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190383 14.1.2020 Prefakturácia rekonštrukcie plynovodu - bytový dom Nám. Slobody 19/21 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  10 616,46 EUR