Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 96000059 16.10.2019 Gumové obloženie mantinelov ihriska - Karpatská ul. GELPO s.r.o. 29370035  355,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 219068859 16.10.2019 Vodné a stočné - Zelená voda 2240 NMnV - chata Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  2 173,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190038 16.10.2019 V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... Vertiv Slovakia, a.s. 31411606  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 602019 16.10.2019 Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v praxi škôl a školských zariadení - školenie - Mgr.... Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21916209 16.10.2019 Kniha BOZP pre školy a školské zariadenia RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190384 16.10.2019 Prefakturácia opravy okna - Weisseho 332/18, p. Pagáč Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  65,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190385 16.10.2019 Vyčistenie prečerpávacej stanice - prefakturácia Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  10,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 201930009 16.10.2019 Veniec a kvety - kladenie vencov 75. výročie SNP Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 419000618 16.10.2019 Odrátané stočné - chata ZV Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  -1 090,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 54500379 16.10.2019 Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - Výberové konanie RSRPM Agentúra Pardon - TN, sro 34141987  205,87 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0032019 16.10.2019 služby a poštovné Obec Brunovce 311448  94,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 191172 16.10.2019 Vrátenie paliet z Fa 190355 ROPSPOL a.s. 36306886  -132,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 219071543 16.10.2019 Vodné, stočné, zrážky - 7.5 až 16.8.2019 - ul. Komenského 4 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  339,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019266 16.10.2019 Výkon správy a záloha za služby - 9/2019 - dom Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019267 16.10.2019 Fond opráv - 9/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  114,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001251714 16.10.2019 Poštové služby - 8/2019 Slovenská pošta a.s. 36631124  1 566,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190389 16.10.2019 Vodárenské práce - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  235,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190392 16.10.2019 Výmena drezovej batérie - MsÚ (Ing. Bača) Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  79,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001251713 16.10.2019 poštovné Pošta 1 915,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801108 16.10.2019 Benzín 9/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  66,06 EUR