Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/052/D/OFIS 9.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... Občianske združenie PREMENA 51 269 309  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/045/D/OFIS 4.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... HO Cromagnon Beckov 42 019 087  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/046/D/OFIS 4.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... Kongregácia školských sestier de Notre Dame 00 677 574  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/047/D/OFIS 4.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... DOUBLE AGENCY, s. r. o. 43865658  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/049/D/OFIS 4.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. 50 040 898  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/050/D/OFIS 4.7.2019 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný... Bc. Ján Kudlík   1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/039/D/OFIS 28.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Karate klub GOJU-RYU Nové Mesto nad Váhom 36 129 101  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019160 26.6.2019 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  7 551,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019161 26.6.2019 OP a OS elektrického zariadenia v objekte Útulok pre občanov bez prístrešia, Nové Mesto nad... MAREZ, s.r.o. 44635753  110,35 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/024/D/OFIS 26.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých 34 055 436  800,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/035/D/OFIS 26.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Rímskokatolícka cirkev Prepozitúra Panny Márie Nové Mesto nad Váhom 34 013 083  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/037/D/OFIS 26.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... REDES s.r.o. 47 550 660  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/038/D/OFIS 26.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Trnavská arcidiecézna charita 35 602 619  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/041/D/OFIS 26.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Občianske združenie PREMENA 51 269 309  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/042/D/OFIS 26.6.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 37 999 991  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019157 25.6.2019 Dodanie stromov - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene ARBOEKO s.r.o. 27926826  739,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019158 25.6.2019 Ozvučenie v rámci vystúpenia bulharského súboru PIRIN Ing. Ľubomír Madro 40270343  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019159 25.6.2019 občerstvenie v rámci vystúpenia bulharského súboru PIRIN, 19.6.2019 SK GASTRO s.r.o. 45 298 891  564,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219048959 25.6.2019 Vodné, stočné, zrážky - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  125,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190666 25.6.2019 Dodávka renovovaných tonerov RENOT SK s.r.o. 45667811  987,79 EUR