Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023202 9.8.2023 Vybavenie jedálne pre Zariadenie pre seniorov, Poľná 1639, Nové Mesto nad Váhom RM Gastro - JAZ s.r.o 34153004  9 582,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023203 9.8.2023 vytvorenie web stránky CB Media s.r.o. 46814523  979,20 EUR 
Detail Zmluva Iná 4-8-2023-1 8.8.2023 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti. R. M. občan SR   220,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 4-8-2023-2 8.8.2023 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti P.O.V. občan SR   160,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ-07-08-2023 8.8.2023 kúpna zmluva BSC Line, s.r.o. 36301621  77 866,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023201 8.8.2023 Prečistenie kanalizácie MŠ Poľovnícka TVK, a.s.   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2023200 7.8.2023 Ošetrenie hlavného a tréningového futbalového ihriska KOSENIE 1 s.r.o. 47 243 643  3 900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023199 7.8.2023 dodanie notebook s príslušenstvom Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  1 548,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023198 4.8.2023 Obnova písma na tabuľke na pamätníku 27 umučeným obetiam 2. sv. vojny Lukáš Michalik - KAMPEX 51048124  111,60 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 2-8-2023 2.8.2023 poskytovanie poradenských služieb a vypracovanie Projektového zámeru pre projekt ,,Denný... SNAP GROUP, s.r.o. 47706783  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z302091DCJ9-91-108 2.8.2023 zmluva o poskytnutí NFP - riešenie migračných výziev Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  754 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023197 1.8.2023 proces verejného obstarávania Ing. Vratislav Vetrák 37667041  1 750,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023196 1.8.2023 Čistenie kanalizačnej prípojky MŠ Poľovnícka Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  750,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 13/2023/OV 28.7.2023 vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo: „Denný stacionár, Nové Mesto nad Váhom“
ERGAprojekt s.r.o. 46 935 452  47 280,00 EUR 
Detail Zmluva k zmluve o dielo č. 1 k z. č. 12/2021/OV 27.7.2023 dodatok k zmluve 3linea, spol. s r. o. 43887716   
Detail Zmluva Nájomná 5/2023/NZ-OPSM 26.7.2023 Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľností – časti pozemkov. Boomrang s.r.o. 51 337 363  600,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2023/046/D/OFIS 26.7.2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. OZ Bratstva Čechov a Slovákov Javorina 42278872  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2023/045/D/OFIS 26.7.2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Profi Hasiči Nového Mesta nad Váhom 54 766 222  500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 k IROP-Z-302021BJS6-221-67 26.7.2023 dodatok k zmluve o NFP Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  1 142 713,21 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 4/2023/NZ-OPSM 26.7.2023 Prenájom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli Zelená voda, pod... Beach Bar s.r.o. 54 485 690  4 503,00 EUR 
Nastavenia cookies