Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Kúpna 12/2019/KZ-OPSM 30.10.2019 Predmetom tejto zmluvy je prevod nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 3674/6... STROJSTAV spol. s r.o. 31573258  14 490,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019249 29.10.2019 výškopis a polohopis ul.kpt Uhra Ing. Rastislav Mikláš 43114458  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019244 28.10.2019 ozvučenie kladenia vencov - ukončenie I.sv.vojny Ing. Ľubomír Madro 40270343  57,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019245 28.10.2019 spevácky zbor Cantabile - ukončenie I.sv.vojny - 28.10.2019 Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019246 28.10.2019 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  6 768,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019247 28.10.2019 Premietanie filmového diela - M.R.Štefánik dňa 25.10.2019 MEDIA FILM, s.r.o. 35958863  216,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019248 28.10.2019 Catering 25.10.2019 - MsKS DAILY - REST Štefánia Kukanová 33813680  508,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 13/2019/KZ- OPSM 24.10.2019 prevod vlastníckeho práva pozemkov s parcelnými číslami 3579/3, 3711/2 a 3537/3 Skákala J., Skákala P. a Lačeková E.   4 950,00 EUR 
Detail Zmluva - Dohoda 5/2019/I-OPSM 24.10.2019 dohoda urovnáva vlastnícke právo k nehnuteľnostiam parcely: 3663/18, 3665/25, Skákala J., Skákala P. a Lačeková E.   4 950,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019240 23.10.2019 Kaufland poukážky -70.roční jubilanti Kaufland SR , v.o.s. 35 790 164  4 440,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019241 23.10.2019 vecné bremeno Ing. Rastislav Mikláš 43114458  234,00 EUR 
Detail Zmluva o prevode vlastníctva bytu 1/2019/msbp 23.10.2019 prevod vlastníctva bytu číslo 2. na 1. p. bytového domu súpisné č. 974, na ulici... Anna Hochmanová   6 094,06 EUR 
Detail Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia 35/2019/MsKS 22.10.2019 dodanie umeleckého vystúpenia pod názvom Oslava 101. výročia vzniku ČSR v MsKS Nové Mesto... HS PONK 03739597  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120190272 21.10.2019 Prenosné WC - NMJ 2019 EVENT SERVICE, s.r.o. 50146211  804,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19519 21.10.2019 Vyúčtovanie elektriky a vody za 2. štvrťrok 2019, plyn za 1. polrok 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  137,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 101562014 21.10.2019 Zastavenie exekúcie - EX 10156/2014 - Andrej K. JUDr. Ivona Babušková 36129895  71,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 102092004 21.10.2019 Zastavenie exekúcie - EX 10209/2004, Daniel B. JUDr. Ivona Babušková 36129895  53,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 24592008 21.10.2019 Trovy exekúcie - EX 2459/2008, Štefan T. Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. 37913581  50,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 100392016 21.10.2019 Trovy exekúcie - EX 10039/2016, Leonard B. JUDr. Ivona Babušková 36129895  75,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801143 21.10.2019 Benzín 9/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  114,29 EUR