Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 7110190096 15.7.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 123,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190097 15.7.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 713,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019061041 15.7.2019 Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK ASFA - KDK s.r.o. 46704507  43 273,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190247 15.7.2019 Kontrola prečepavacej tanice - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  33,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019061044 15.7.2019 Asfaltobetonové práce - rekonštrukcia miestných komunikácií ASFA - KDK s.r.o. 46704507  25 772,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019040 15.7.2019 Rekonštrukcia strechy a schodiska na bývalej hudobnej škole NMnV za 06/2019 STAVin s.r.o. 36331562  23 284,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190261 15.7.2019 Náklady na opravu a údržbu - 5/2019 bytové domy Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  543,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190263 15.7.2019 Náklady na opravu a údržbu - 5/2019 bytové domy Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 680,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190262 15.7.2019 Náklady na opravu a údržbu - 5/2019- bytové domy Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 472,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019024 15.7.2019 Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na ul.... STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  27 801,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 120190119 15.7.2019 Mobilné WC Mondo - Deň mesta 2019 EVENT SERVICE, s.r.o. 50146211  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201906306 15.7.2019 Výroba a montáž prvkv zo zlatého kovu do sobášnej siene v NMnV SALAMANDER TJS, s.r.o. 46964304  7 122,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190206 15.7.2019 Stôl a lišta - Sobášna sieň ul. Komenského NMnV Tilia v.o.s. 34115668  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190202 15.7.2019 Stolice, kreslá, montáž a doprava - Sobášna sieň ul. Komenského NMnV Tilia v.o.s. 34115668  2 962,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190205 15.7.2019 Nábytok - dodanie a montáž - Sobášna sieň ul. Komenského NMnV Tilia v.o.s. 34115668  11 958,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2191901747 15.7.2019 Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta 2019 SOZA 00178454  -72,00 EUR 
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena Dodatok č.1 z 3/2018/ZZVB-OPSM 15.7.2019 Týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 3/2018/ZZVB – OPSM sa upravuje... SPP - distribúcia a.s. 35910739   
Detail Zmluva o spolupráci 4/2019/I-OPSM 9.7.2019 zabezpečenie spoločného projektu – zakúpenie Mestského verejného AED defibrilátora - AED... Občianske združenie PREMENA 51 269 309  2 600,00 EUR 
Detail Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 2019/001/A/OFIS 9.7.2019 audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 podľa... N.M. - Audit spol. s r.o. 36307874  6 120,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/051/D/OFIS 9.7.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na komunitný projekt s... Občianske združenie PREMENA 51 269 309  1 500,00 EUR