Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023213 31.8.2023 Oprava strechy STAVin s.r.o. 36331562  960,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 22/2023/OV 31.8.2023 zmluva o dielo ,,Kompletná stavebná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka v Novom... DIKRA s.r.o. 47 46 55 90  200 956,33 EUR 
Detail Zmluva o dielo 04/2023 31.8.2023 zmluva o dielo ,,Kompletná stavebná rekonštrukcia kuchyne v MŠ Poľovnícka v Novom Meste nad... IZOTECH Group, spol. s r.o 36301311  205 780,75 EUR 
Detail Zmluva o dielo 25.8.2023 28.8.2023 zmluva o dielo „Rekonštrukcia kamerového systému, pasportizácia na miestnych komunikáciách... Asseco Central Europe, a.s. 35 760 419  251 326,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023212 25.8.2023 ozvučenie kapiel na Novomestskom jarmoku v termíne 22.9. - 24.9.2023 Ing. Ľubomír Madro 40270343  2 600,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 1 k z. č. 3/2023/ZZBV-OPSM 25.8.2023 dodatok k zmluve o čiastočnom zrušení vecného bremena č. 3/2023/ZZBV-OPSM Trenčiansky samosprávny kraj 36126624   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2023/047/D/OFIS 25.8.2023 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor o.j.z 00 178 152 1680  300,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 1633/CB00/2023 25.8.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 30416094  30 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023208 23.8.2023 Vlajky pre OVK na Voľby do NR SR 2023. Vlajky.EU s.r.o. 28511042  205,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023209 23.8.2023 Omaľovanie priestorov prístavby po oprave elektro-rozvodov v ZŠ Nálepkova SPIRS s.r.o 53747259  5 267,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023210 23.8.2023 Vypracovanie pôdorysnej štúdie budúceho klientského centra v objekte na Námestí slobody 1/1... Ing. arch. Martin Fabian 46051619  1 215,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023211 23.8.2023 Kancelársky paper Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077  804,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023206 22.8.2023 LED svetelná súprava , vysielačka Eurocentrum s.r.o. 31449271  4 872,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 03/2023/RSRPM 21.8.2023 Veľkoformátové multifunkčné tlačové zariadenie so skenerom formátu A0 pre analógové... TOP SERVIS IT s.r.o. 44387598  7 344,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 01/2023/RSRPM 21.8.2023 Exteriérový dotykový informačný kiosk na prezeranie webstránok mesta a informácií z GIS... Galileo Corporation s.r.o. 47192941  25 140,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 02/2023/RSRPM 21.8.2023 Odolný geodetický rover GNSS RTK s príslušenstvom pre zber, dopĺňanie a aktualizáciu... SURVEYE s.r.o. 47619651  18 360,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 19/2023/OV 16.8.2023 Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove prístavby školy na ul. kpt.Nálepku. SPIRS s.r.o 53747259  19 926,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023205 15.8.2023 Dodanie školských potrieb pre prvákov ZŠ SINOVA, s.r.o. 36318086  905,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí finančného príspevku RSK-2023/1 14.8.2023 zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  8 540,64 EUR 
Detail Zmluva o dielo 18/2023/OV 11.8.2023 realizácia diela "Opravy mestských komunikácií a chodníkov" STAVCEST s.r.o. 44 150 814  214 725,88 EUR 
Nastavenia cookies