Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 7300190446 13.11.2019 Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  460,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190447 13.11.2019 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  26,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 19008 13.11.2019 Práce za etapu návrhu - Územný plán zóny Zelená voda - II. fakturačná etapa Bogyová Marianna, Ing. arch. 22732632  2 217,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54500418 13.11.2019 Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov Nám. slobody 1/1 a 2/2 Agentúra Pardon - TN, sro 34141987  29,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190454 13.11.2019 Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 619,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190455 13.11.2019 Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  3 412,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 322019 13.11.2019 Finančné výkazníctvo v mestách a v ich RO a PO - školenie - Z. Kolečanská Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190458 13.11.2019 Elektrikárske práce - priestory pre Skautov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3091949192 13.11.2019 Stravné lístky - 11/2019 - MsÚ, MsP, Martika, ZOS, Útulok DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  6 775,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019267 12.11.2019 veniec-pamiatka zosnulých Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  25,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 5/2019/KZ-OPSM 12.11.2019 predaj nehnuteľnosti - pozemku parcela registra C KN č.4915/20 a a pozemku parcela E KN č.... Ing. Igor Straka   3 920,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019263 11.11.2019 výstroj MsP LIGAREX - LM 36411329  210,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019264 11.11.2019 výstroj MsP RDA, s.r.o. 36 851 680  280,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019258 8.11.2019 Školenie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v... MEDCARE, s.r.o. 36749176  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019259 8.11.2019 Školenie zamestnancom - vodičom používajúcich služobné vozidlo v zmysle zákona NR SR... JUMA Trenčán s.r.o. 36365289  550,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019260 8.11.2019 Odstránenie nedostatkov zistených počas tlakovej skúške požiarnych hadíc FIREX SLOVAKIA s.r.o. 36325155  513,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019261 8.11.2019 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov Komínsystém s.r.o. 34099301  191,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019255 4.11.2019 Výstavba oporného múra dl. 82 m, výšky 1m na ul. Banská TRIM s.r.o. 31597076  7 116,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019251 30.10.2019 odvodnenie parkoviska ul.Holubyho TRIM s.r.o. 31597076  5 186,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019252 30.10.2019 rozšírenie jedálne ZŠ ul.kpt.Nálepku IZOTECH Group, spol. s r.o 36301311  5 321,42 EUR