Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019000781 11.9.2019 Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610968  48,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190028 11.9.2019 V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. 35829761  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190029 11.9.2019 Kvetináče - átrium Svadobnej siene a sýpky Ekobox s.r.o. 43956718  2 160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 419 11.9.2019 Vystúpenie - Leto s hudbou 2019 Malá muzika VÁHOVANKA 00179027611  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219068130 11.9.2019 Vodné, stočné, zrážky - 7/2019 - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  118,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190351 11.9.2019 Prefakturácia z Podnikateľského zámeru r.2019 - oprava balkónov - BD Karpatská č. 2479 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  26 085,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190352 11.9.2019 Prefakturácia z Podnikateľského zámeru r.2019 - oprava balkónov - BD Karpatská č. 2478 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  5 594,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800990 11.9.2019 Benzín 8/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  66,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800989 11.9.2019 Benzín 8/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  34,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 105972004 11.9.2019 Trovy exekúcie - EX105972004 - Rác R. JUDr. Ivona Babušková 36129895  47,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201908 11.9.2019 Príspevok členský na rok 2019 - Nové Mestá v Európe Združenie Nových Miest v Európe 602,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001243074 11.9.2019 Poštové služby - 7/2019 Slovenská pošta a.s. 36631124  607,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190033 11.9.2019 V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... ROPSPOL a.s. 36306886  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3091938673 11.9.2019 Stravné lístky - 9/2019 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  7 094,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190213 11.9.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 123,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190214 11.9.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 713,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 602019 11.9.2019 Ozvučenie - slávnostné otvorenie Sobášnej siene a sýpky Madro Ľubomír, Ing. 40270343  57,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190031 11.9.2019 V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... Kronenpharma, s.r.o. 46717471  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019009784 11.9.2019 Vyúčtovanie elektriky - 7/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  394,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190363 11.9.2019 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  30,40 EUR