Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019800717 15.7.2019 Benzín 6/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  119,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019005647 15.7.2019 Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-05/2019 - MsÚ 2 ELGAS, sro 36314242  -156,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 1910312 15.7.2019 Služobné oblečenie - MsP VEP s.r.o. 31566634  318,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800716 15.7.2019 Benzín 6/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  67,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019012 15.7.2019 Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody TOP METAL, s.r.o. 36656259  29 524,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 112290519 15.7.2019 Montáž vodomernej zostavy a vodomeru - ul. Komenského 776/4 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  314,21 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190017 15.7.2019 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 31443443  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001225708 15.7.2019 Poštové služby - 5/2019 Slovenská pošta a.s. 36631124  1 992,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1904160 15.7.2019 Realizácia a dodávka technológie pochôdznej fontány - vnútroblok Klčové BEGRA spol. sro 35881640  4 516,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019180 15.7.2019 Výkon správy - 6/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019181 15.7.2019 Fond opráv za byty vo vlastníctve - 6/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  114,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 219054913 15.7.2019 Vodné, stočné, zrážky - ZOS od 14.5. - do 10.6.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  88,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 5919017426 15.7.2019 Zbierka zákonov SR, ročník 2019 - 3.preddavok Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32019 15.7.2019 Divadelné predstavenie - Domček, domček, kto v tebe býva - Deň mesta 2019 A.L.I. Production s.r.o. 47825405  300,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190020 15.7.2019 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... Branson Ultrasonics, a.s. 50123173  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019013 15.7.2019 Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody TOP METAL, s.r.o. 36656259  27 086,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019027 15.7.2019 Stavebné práce za 4/2019 - Rekonštrukcia strechy bývalej hudobnej školy STAVin s.r.o. 36331562  53 835,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019020 15.7.2019 Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody TOP METAL, s.r.o. 36656259  139 293,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190053 15.7.2019 Odmena komisionára - 6/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 403,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190054 15.7.2019 Odmena komisionára - 6/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  697,50 EUR