Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20190011 25.6.2019 Zabezpečenie vystúpenia kapely - Na kolená - Deň mesta 2019 Miroslav Bečár - ELINO BM 40817750  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19310 25.6.2019 Strava pre členov komisií - Voľby do europarlamentu 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  1 117,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 25.6.2019 Telekomunikačné služby - 6/2019 - MsÚ Orange a.s. Ba 35697270  575,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 11904136 25.6.2019 Nákup kuchynského riadu pri veľkej zasadačke MsÚ RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  270,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 382019 25.6.2019 Ozvučenie programu - MDD 2019 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8234278113 25.6.2019 Telekomunikačné služby - 5/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469  0,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 8234415149 25.6.2019 Telekomunikačné služby - 5/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469  30,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 11900847 25.6.2019 Občerstvenie pre členov komisií - Voľby do europarlamentu 2019 Jumas Trade s.r.o. 36337714  779,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 201920369 25.6.2019 Prenájom auta - Voľby do europarlamentu 2019 Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  40,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 0123-PRB/2019 25.6.2019 poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na účel obstarania... Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094  714 780,00 EUR 
Detail Zmluva o úvere 300/50/2019_ 25.6.2019 Poskytnutie Úveru a úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí a čerpaní... Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1 668 120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019154 24.6.2019 Zelená voda - odber a rozbor vzoriek vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva 610968  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019155 24.6.2019 výroba, dodanie a montáž zrkadiel na steny v sociálnych zariadeniach sobášky TILIA v.o.s. 34115668  486,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019153 20.6.2019 Lištovanie pod skleným zábradlím - 2 ks, stolík so zamykacím mechanizmom do miestnosti... TILIA v.o.s. 34115668  204,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019151 19.6.2019 digitálne piáno s potrebným príslušenstvom MUZIKÁČ,s.r.o. - Marián Tichý   652,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019152 19.6.2019 Doplnenie projektovej dokumentácie Keramospol Trade s.r.o. 4400470258  1 020,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019150 18.6.2019 Vypracovanie realizačného projektu pre stavebné povolenie stavby: „Prestavba objektu na... ERGAstav s.r.o. 46935452  39 660,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019148 17.6.2019 arch.výskum Archeológia Zemplín s.r.o. 43787207  2 640,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 3/2019/I-OPSM 17.6.2019 poskytnutie užívacích práv k službe systému ASPI - Automatizovaný systém právnych... Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262  2 349,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019147 14.6.2019 Periodická revízia snímačov plynu v NTK : Mestský úrad, AFC, Športová hala DETMAR spol. s.r.o. 34096833  159,60 EUR