Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

17.3.2017

ŽP-2487/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Marián Galáni, Nové Mesto nad Váhom


16.3.2017

ŽP-2496/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Peter Burza, Nové Mesto nad Váhom


10.3.2017

ŽP-2427/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Vertiv Slovakia a.s., Nové Mesto nad Váhom


10.3.2017

ŽP-2426/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta, Nové Mesto nad Váhom


9.3.2017

ŽP-2412/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Peter Munka, Nové Mesto nad Váhom


6.3.2017

ŽP-2383/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ. Mária Odkorková, Trenčín


23.2.2017

ŽP-2269/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: MANZ Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom


20.2.2017

ŽP-2185/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technikcé služby mesta Nové Mesto nad Váhom


14.2.2017

ŽP-2100/2017

Vydanie nevyhnutného opatrenia na výrub dreviny.


31.1.2017

ŽP-510/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Jozef Kahan,Nové Mesto nad Váhom