Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

29.10.2019

ŽP-4258/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Materská škola, Nové Mesto nad Váhom


28.10.2019

ŽP-4259/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Michaela Margetínová, Lubina


28.10.2019

ŽP-4257/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: FREMI- Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom


22.10.2019

ŽP-4222/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Tomáš Železník, Silvia Železníková, Nové Mesto nad Váhom


8.10.2019

ŽP-4097/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Strojstav, spol. s r.o., Prievidza


8.10.2019

ŽP-4098/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: STROJSTAV spol. s r.o., Prievidza


8.10.2019

ŽP-4096/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Eva Kučerová, Nové Mesto nad Váhom


19.9.2019

ŽP-3965/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: VITA COM BUSINESS EUROPA spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom


17.9.2019

ŽP-3950/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


12.9.2019

ŽP-3910/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Materská škola, Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom