Zverejňovanie

VZN č. 1/2016 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 28.4.2016 | Zobrazené: 282