Verejné obstarávanie

Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom – vnútorné vybavenie

Dátum zverejnenia:
12.3.2020
Poradové číslo:
2020/001/RSRPM
Cena bez DPH:
30 656,20 € 
Typ zákazky:
zákazka s n.h. (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
25.3.2020 do 14:00 hod.
Termín dodania:
31.7.2020 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ing. Marcela Černá
Tel.: 032 7402 116

Dokumenty