Zverejňovanie

Schválenie dodatku č.9 k VZN č.1/1998 O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom

Publikované: 21.9.2018 | Aktualizácia: 21.9.2018 | Zobrazené: 280