Zverejňovanie

Priamy predaj a prenájom majetku mesta