Zverejňovanie

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 15. decembra 2014

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 14.1.2015 | Zobrazené: 196