Zverejňovanie

Prázdninový tábor v Belušských Slatinách od 18.7. 2009 (sobota) do 25.7.2009 (sobota)

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom organizuje pre žiakov základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od 18.7. 2009 (sobota) do 25.7.2009 (sobota) prázdninový tábor v Belušských Slatinách.

Podmienky účasti a pravidlá výberu žiakov sú stanovené v smernici MsÚ – OŠMaTK č. 779/2009.

Základné školy navrhnú účastníkov do 15.5.2009, o výbere žiakov rozhodne mesto ako zriaďovateľ základnej školy. Rodičia vybraných účastníkov budú pozvaní na pracovné stretnutie, na ktorom obdržia organizačné pokyny.

Náklady spojené s táborom sú hradené z rozpočtu mesta, zákonní zástupcovia žiakov prispevajú sumou 20 eur za dieťa.
 

K stiahnutiu

Publikované: 14.5.2009 | Zobrazené: 294