Zverejňovanie

Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 7 - 20.2.2019 o 17:00 hod.

 

 

Vážení občania, poslanci mestskej časti č. 7 si Vás dovoľujú pozvať na stretnutie občanov , ktoré sa uskutoční dňa  20.2.2019 o 17, 00 hod.  v ZŠ, Odborárska ul.  v Novom Meste nad Váhom .

Cieľom stretnutia je oboznámenie sa poslancov s problémami v našej mestskej časti za účasti zástupcov mesta , TSM, MsBP a MsP.

7. volebný obvod:

Ulice :Košikárska, Malinovského, Mesto Nové Mesto n/V, Odborárska, Robotnícka, Robotnícka, Rybárska, Trenčianska, Zelená voda I, Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Ľ. Podjavorinskej
Lieskovská, Mlynská, Mnešická, Mostová, Pod zvonicou, Poľná, Pri Klanečnici, Pri záhradách, Riečna, Ružová,Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná

 

 

Publikované: 13.2.2019 | Zobrazené: 285