Zverejňovanie

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 24.03.2021

 

Oznámenie o uložení zásielky z pošty Nové Mesto nad Váhom  sa nachádzajú v kancelárii č. 122 /referát evidencie obyvateľov/  MsÚ Nové Mesto nad Váhom pre týchto občanov s trvalým pobytom na Mesto Nové Mesto nad Váhom:

Oznámenie o uložení zásielky: 

adresát si môže v lehote od 24.03.2021 do 11.04.2021 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky:

 

Boikiv Vasyl

Kušnier Roman

 

Publikované: 25.3.2021 | Zobrazené: 202