Zverejňovanie

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 09.09.2022

Oznámenie o uložení zásielky z pošty Nové Mesto nad Váhom  sa nachádzajú v kancelárii č. 122 /referát evidencie obyvateľov/  MsÚ Nové Mesto nad Váhom pre týchto občanov s trvalým pobytom na Mesto Nové Mesto nad Váhom:

Oznámenie o uložení zásielky: 
adresát si môže v lehote od 09.09.2022 do 26.09.2022 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky:

 Kramáriková Denisa

Publikované: 12.9.2022 | Zobrazené: 92