Zverejňovanie

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 03.08.2022

Oznámenie o uložení zásielky z pošty Nové Mesto nad Váhom  sa nachádzajú v kancelárii č. 122 /referát evidencie obyvateľov/  MsÚ Nové Mesto nad Váhom pre týchto občanov s trvalým pobytom na Mesto Nové Mesto nad Váhom:

Oznámenie o uložení zásielky: 
adresát si môže v lehote od 03.08.2022 do 20.08.2022 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky:

Miklánek Miroslav

Toráčová Kvetoslava

Kotian Vladimír

Fabián Tomáš

Publikované: 3.8.2022 | Zobrazené: 81