Zverejňovanie

Návrh VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov

Publikované: 5.11.2018 | Aktualizácia: 14.11.2018 | Zobrazené: 242