Zverejňovanie

Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku

Publikované: 11.6.2018 | Aktualizácia: 11.6.2018 | Zobrazené: 383