Zverejňovanie

Návrh dodatku č. 5 k VZN 3-2008 ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev

Publikované: 11.5.2020 | Zobrazené: 91