Zverejňovanie

Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov

Publikované: 11.6.2018 | Aktualizácia: 13.6.2018 | Zobrazené: 317