Samospráva

Zoznam projektov

10.4.2019

Projekt č. 11/2019 - Beh na Bradlo

P. č. projektu: 11/2019
Názov projektu: Beh na Bradlo
Žiadateľ o dotáciu: Gymnázium M. R. Š. Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, šport
Zámer a cieľ projektu: Podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, prehlbovanie vedomostí o významnej osobnosti
Miesto a termín realizácie projektu: Gymnázium M.R.Š., mohyla na Bradle., 3.5.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 870,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 320,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie funkčných tričiek pre s potlačou


10.4.2019

Projekt č. 12/2019 - Pastoračný klub detí a mládeže

P. č. projektu: 12/2019
Názov projektu: Pastoračný klub detí a mládeže
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, šport, sociálna pomoc
Zámer a cieľ projektu: Zabezpečenie materiálového vybavenia pastoračného centra na aktivity detí a mládeže
Miesto a termín realizácie projektu: Pastoračné centrum pri r. k. kostole v Novom Meste n. V., 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 2 100,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie skrine a spoločenských hier


10.4.2019

Projekt č. 13/2019 - Hudobnotechnické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít

P. č. projektu: 13/2019
Názov projektu: Hudobnotechnické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, sociálna pomoc
Zámer a cieľ projektu: Obnova a doplnenie hudobnotechnického vybavenia spoločenstva Nové Mesto
Miesto a termín realizácie projektu: Pastoračné centrum pri r. k. kostole v Novom Meste n. V., 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 703,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie elektroakustickej gitary, dataprojektora a dynamického nástrojového mikrofónu


10.4.2019

Projekt č. 14/2019 - Namaľuj si farebný svet

P. č. projektu: 14/2019
Názov projektu: Namaľuj si farebný svet
Žiadateľ o dotáciu: OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, sociálne služby
Zámer a cieľ projektu: Rozvíjať tvorivosť a výtvarný prejav detí s mentálnym postihom
Miesto a termín realizácie projektu: Spojená škola Nové Mesto nad Váhom, VI.2019-III.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 1 594,02 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie farieb a maliarskych potrieb


10.4.2019

Projekt č. 15/2019 - PC zostava do nahrávacieho štúdia ZUŠ

P. č. projektu: 15/2019
Názov projektu: PC zostava do nahrávacieho štúdia ZUŠ
Žiadateľ o dotáciu: Základná umelecká škola J. Kréna Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Dotvorenie a dovybavenie nahrávacieho štúdia ZUŠ
Miesto a termín realizácie projektu: Základná umelecká škola J. Kréna Nové Mesto nad Váhom, IX.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 607,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 499,10 eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie počítačového vybavenia do nahrávacieho štúdia


20.4.2018

Projekt č. 11/2018 - Malí bádatelia

P. č. projektu: 11/2018
Názov projektu: Malí bádatelia
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola, Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: rozvoj prírodovednej a technickej gramotnosti detí predškolského veku
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor MŠ Poľovnícka, IX.2018-VI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 680 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur
Účel použitia dotácie: nákup učebných pomôcok – experimentálnych sád


20.4.2018

Projekt č. 10/2018 - Rok v záhrade

P. č. projektu: 10/2018
Názov projektu: Rok v záhrade
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hurbanova ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: hrou a zážitkovým učením viesť deti k spoznávaniu prírody
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Hurbanova, IX.2018-VI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 750 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur
Účel použitia dotácie: vybudovanie 3 vyvýšených záhonov – nákup materiálu, detského
náradia, sadeníc a stromčekov na výsadbu


20.4.2018

Projekt č. 9/2018 - Novostar IV

P. č. projektu: 9/2018
Názov projektu: NovoStar IV
Žiadateľ o dotáciu: Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: objavovanie a podpora mladých talentov formou speváckej súťaže pre
deti a mládež, obohatenie kultúrneho života v meste
Miesto a termín realizácie projektu: MsKS
Celkové náklady na projekt v eur: 3 360,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: honorár pre hosťa súťaže – známu osobnosť šoubiznisu, ceny pre súťažiacich


20.4.2018

Projekt č. 8/2018 - Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru – 2. časť

P. č. projektu: 8/2018
Názov projektu: Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho
zboru – 2. časť
Žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: obnova a doplnenie hodobnotechnického vybavenia speváckeho zboru
Miesto a termín realizácie projektu: r. k. kostol
Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup techniky - snake box, kondenzátorový mikrofón, odposluchový reproduktor


20.4.2018

Projekt č. 7/2018 - Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ

P. č. projektu: 7/2018
Názov projektu: Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ
Žiadateľ o dotáciu: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Verejné kultúrne podujatia pri príležitosti 70. výročia založenia školy
Miesto a termín realizácie projektu: MsKS 24.5.2018
Celkové náklady na projekt v eur: 2 350,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcich a ozvučenie koncertu