Samospráva

Projekt č. 4/2022 - Deň detí 2022

P. č. projektu: 4/2022
Názov projektu: Deň detí 2022
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: zabezpečiť atrakcie pre zabavenie detí
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka práca pri príprave a organizácii akcie
Miesto a termín realizácie projektu: Farský dvor, Gabrišova ulica, Novom Meste n. V., VI-IX.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 000,- eur
Účel použitia dotácie: prenájom zábavných atrakcií – nafukovacia lezecká stena, nafukovací skákací kopec, skákací hrad...

Publikované: 11.4.2022 | Aktualizácia: 11.4.2022 | Zobrazené: 145
Nastavenia cookies