Samospráva

Projekty 2017

13.10.2017

Projekt č. 9/2017 - Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru - II. kolo

P. č. projektu: 9/2017
Názov projektu: Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Activ klub
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Obnova hudobnej aparatúry, hudobných nástrojov a súvisiaceho
technického vybavenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – rímsko-katolícky kostol
Celkové náklady na projekt v eur: 3 914,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.10.2017

Projekt č. 8/2017 - Interaktívna edukácia v materskej škole - II. kolo

P. č. projektu: 8/2017
Názov projektu: Interaktívna edukácia v materskej škole
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: modernizácia edukačného procesu v MŠ v súčinnosti s rozvojom
digitálnej gramotnosti so zameraním na rozpoznávanie lesného spoločenstva
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - Materská škola, Poľovnícka ul. č. 12 - učebňa
Celkové náklady na projekt v eur: 2 098,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.10.2017

Projekt č. 7/2017 - Dopraváčik II - II. kolo

P. č. projektu: 7/2017
Názov projektu: Dopraváčik II
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: doprava a komunikácie
Zámer a cieľ projektu: rozšírenie detského dopravného ihriska a praktická dopravná výchova
detí predškolského veku – pokračovanie projektu Dopraváčik
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - Materská škola, Poľovnícka ul. č. 12 - školský dvor
Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.10.2017

Projekt č. 6/2017 - Malý Vševedko - II. kolo

P. č. projektu: 6/2017
Názov projektu: Malý Vševedko
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: Prostredníctvom zážitkového učenia hravou formou položiť základy prírodovednej gramotnosti v prírodnom prostredí
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – EP materskej školy Dibrovova ul. č.13
- školský dvor
Celkové náklady na projekt v eur: 1 924,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.10.2017

Projekt č. 5/2017 - Podpora zdravej výživy detí a mládeže - II. kolo

P. č. projektu: 5/2017
Názov projektu: Podpora zdravej výživy detí a mládeže
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: podpora zdravej výživy detí a mládeže v rámci školského stravovania prostredníctvom zlepšenia podmienok v ŠJ a verejnej ochutnávky zdravých jedál a potravín
Miesto a termín realizácie projektu: SŠ sv. Jozefa Nové Mesto n. V. – Klčové 87 – 2.10. – 15.12.2017
Celkové náklady na projekt v eur: 4 765,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.6.2017

Projekt č. 4/2017 - Deti na hokej

P. č. projektu: 4/2017
Názov projektu: Deti na hokej
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvoriť deťom materiálne podmienky na tréning
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom – zimný štadión
Celkové náklady na projekt v eur: 4 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.6.2017

Projekt č. 3/2017 - Open Jazz Fest 2017 - vyradený

P. č. projektu: 3/2017
Názov projektu: Open Jazz Fest 2017
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Modrá nota, o. z.
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: organizácia open air festivalu džezovej hudby
Miesto a termín realizácie projektu: Nové mesto n. V. – Zelená voda
Celkové náklady na projekt v eur: 38 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.6.2017

Projekt č. 2/2017 - Dopraváčik

P. č. projektu: 2/2017
Názov projektu: Dopraváčik
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: doprava a komunikácie
Zámer a cieľ projektu: dokončenie dopravného ihriska a praktická dopravná výchova detí
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - elokované pracovisko materskej školy
na Ul. J. Kollára č. 25 (školský dvor)
Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.6.2017

Projekt č. 1/2017 - Novomestský pivný festival

P. č. projektu: 1/2017
Názov projektu: Novomestský pivný festival
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: zábavné podujatie s hudobnou produkciou a ochutnávkou pív
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – Námestie slobody, 18. – 19.8.2017
Celkové náklady na projekt v eur: 6 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Nastavenia cookies