Samospráva

Výsledky hlasovania29.5.2019

Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019

Poradie projektov participatívneho komunitného rozpočtu pre rok 2019 zostavené na základe výsledkov verejného hlasovania (6.5. – 20.5.2019)


16.5.2018

Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a výzva na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

Podľa čl. 6 ods. 6 a ods. 7 a čl. 7 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 oznamujeme výsledky verejného hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a zoznam projektov, ktoré uspeli vo verejnom hlasovaní a bude im poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 4/2017


Nastavenia cookies