Samospráva

Hlasovanie

Hlasovanie za projekty pre rok 2018 je ukončené.

Finančne podporené budú tie projekty, ktoré získajú minimálne 10 hlasov vo verejnom hlasovaní v termíne od 23.4.2018 do 6.5.2018 vrátane.

Hlasovať môže ktokoľvek, kto sa zaregistruje na stránke mesta alebo sa prihlási pomocou facebookového konta.

Platí pravidlo, že hlasujúci môže hlasovať za každý projekt iba jedenkrát z jednej e-mailovej adresy, pričom  môže prideliť po 1 hlase (označiť) ľubovoľnému počtu projektov , ktoré sú  zaradené do hlasovania .

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť" a pod.).

Pred registráciou a hlasovaním si pozorne prečítajte súhlas so spracovávaním osobných údajov

 

   

 

Hlasovanie za projekty participatívneho komunitného rozpočtu - 2018

Projekt č. 1/2018 - Novomestský pivný festival (3.6%) 16
Projekt č. 2/2018 - Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta (11.8%) 52
Projekt č. 3/2018 - Ekoškôlka (15.2%) 67
Projekt č. 4/2018 - V zdravom tele zdravý duch (14.9%) 66
Projekt č. 5/2018 - Tancuj tancuj vykrúcaj (7.5%) 33
Projekt č. 7/2018 - Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ (4.1%) 18
Projekt č. 8/2018 - Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru – 2. časť (14.7%) 65
Projekt č. 9/2018 - Novostar IV (5.7%) 25
Projekt č. 10/2018 - Rok v záhrade (9.7%) 43
Projekt č. 11/2018 - Malí bádatelia (12.9%) 57

Celkom hlasov : 442

Výsledky hlasovania za rok 2018

   

     

  

Výsledky hlasovania 2. kola rok 2017

 

  

 

Výsledky hlasovania 1. kola rok 2017