Samospráva

Projekt č. 8/2019 - Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta

P. č. projektu: 8/2019
Názov projektu: Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: Podpora talentovaných športovcov, rozvoj športových aktivít detí a mládeže
Miesto a termín realizácie projektu: telocvičňa SŠ sv. Jozefa Nové Mesto n. V., V.-XI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 551,37 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup športových potrieb

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 4.5.2019 | Zobrazené: 404