Samospráva

Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019

M E S T O   N  O V É   M E S T O   N A D   V Á H O M

 

Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov

participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019

 

Na základe verejného posudzovania projektov dňa 24.4.2019 boli projekty participatívneho komunitného rozpočtu rozdelené podľa čl. 6 ods. 4 VZN č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 rozdelené nasledovne:

 

1. skupina: projekty určené na verejné hlasovanie

P. č. projektu: 1/2019

Názov projektu: Deti na hokej

Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.

Oblasť podpory: šport

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja

 

P. č. projektu: 5/2019

Názov projektu: Kytica ľudových krojov

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola, Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: zakúpenie detských ľudových krojov

 

P. č. projektu: 6/2019

Názov projektu: Novomestský pivný festival

Žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov

Oblasť podpory: kultúra

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcu hudobnú skupinu

 

Ev. č. projektu: 7/2019

Názov projektu: Altánok pre všetkých

Žiadateľ o dotáciu: Základná škola, Tematínska ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup materiálu na zhotovenie základovej dosky na osadenie altánku

 

Ev. č. projektu: 8/2019

Názov projektu: Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta

Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.

Oblasť podpory: šport

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup športových potrieb

 

P. č. projektu: 9/2019

Názov projektu: Oprava hradieb rímskokatolíckeho kostola

Žiadateľ o dotáciu: Bc. Ján Kudlík

Oblasť podpory: kultúra, životné prostredie

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: zakúpenie stavebného materiálu a náradia

 

P. č. projektu: 10/2019

Názov projektu: Učíme sa vonku

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hollého ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Požadovaná výška podpory v eur: 1 420,- eur

Účel použitia dotácie: zakúpenie šesťhranného altánku

 

P. č. projektu: 11/2019

Názov projektu: Beh na Bradlo

Žiadateľ o dotáciu: Gymnázium M. R. Š. Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra, šport

Požadovaná výška podpory v eur: 320,- eur

Účel použitia dotácie: zakúpenie funkčných tričiek pre s potlačou

 

P. č. projektu: 12/2019

Názov projektu: Pastoračný klub detí a mládeže

Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra, šport, sociálna pomoc

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: zakúpenie skrine a spoločenských hier

 

P. č. projektu: 13/2019

Názov projektu: Hudobnotechnické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít

Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra, sociálna pomoc

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: zakúpenie elektroakustickej gitary, dataprojektora a dynamického nástrojového mikrofónu

 

P. č. projektu: 14/2019

Názov projektu: Namaľuj si farebný svet

Žiadateľ o dotáciu: OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra, sociálne služby

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: zakúpenie farieb a maliarskych potrieb

 

P. č. projektu: 15/2019

Názov projektu: PC zostava do nahrávacieho štúdia ZUŠ

Žiadateľ o dotáciu: Základná umelecká škola J. Kréna Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: kultúra

Celkové náklady na projekt v eur: 1 607,- eur

Požadovaná výška podpory v eur: 1 499,10 eur

Účel použitia dotácie: zakúpenie počítačového vybavenia do nahrávacieho štúdia

 

2. skupina: projekty odporúčané mestskému zastupiteľstvu na ďalšie využitie: -

 

3. skupina: vyradené projekty

P. č. projektu: 2/2019

Názov projektu: Vševedko poznáva

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Dibrovova ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: zakúpenie a osadenie náučných tabúľ na altánok na školskom dvore

 

P. č. projektu: 3/2019

Názov projektu: Vševedkova záhradka

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Dibrovova ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: životné prostredie

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: zakúpenie materiálu na zhotovenie vyvýšeného záhona, kŕmidiel a búdok pre vtáky a „hotela“ pre hmyz

 

P. č. projektu: 4/2019

Názov projektu: Tešíme sa do školy

Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom

Oblasť podpory: vzdelávanie

Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur

Účel použitia dotácie: nákup interaktívnej tabule a projektora

 

 

Publikované: 29.4.2019 | Aktualizácia: 29.4.2019 | Zobrazené: 189