Samospráva

Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2022

Poradie projektov participatívneho komunitného rozpočtu pre rok 2022

zostavené na základe výsledkov verejného hlasovania uskutočneného: 9.5. – 20.5.2022 

Celkový počet pridelených hlasov projektom v roku 2022:       539

Číslo a názov projektu (percentuálny podiel získaných hlasov)

Výska pridelenej dotácie (€)

Počet získaných hlasov

Poradie

Projekty ktoré získali dotáciu

Projekt č. 2/2022 – Zelená oáza pokoja (26,90%)

2 500,00

145

1.

Projekt č. 1/2022 – Vybudovanie oddychovej zóny v meste (22,63%)

2 500,00

122

2.

Projekt č. 3/2022 – Detský letný tábor 2022 (19,67%)

2 500,00

106

3.

Projekt č. 5/2022 - Deti na hokej (18,00 %)

2 500,00

97

4.

Projekt č. 4/2022 - Deň detí 2022 (12,80 %)

2 000,00

69

5.

 

K stiahnutiu

Publikované: 31.5.2022 | Zobrazené: 794
Nastavenia cookies