Samospráva

Verejné stretnutie na oboznámenie sa s VZN mesta č. 5/2019 a podmienkami predkladania projektov participatívneho komunitného rozpočtu mesta


 

Mesto Nové Mesto nad Váhom pozýva záujemcov

(fyzické osoby, zástupcov občianskych združení a neziskový organizácií)

o poskytnutie finančných prostriedkov z participatívneho komunitného rozpočtu mesta,  na verejné stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 28.1.2020 o 16.00 hod.

v klubovni MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA na Hviezdoslavovej ulici č.4.

Cieľ stretnutia: oboznámenie sa s VZN mesta č. 5/2019 a podmienkami predkladania projektov participatívneho komunitného rozpočtu mesta.

 

Publikované: 10.1.2020 | Aktualizácia: 10.1.2020 | Zobrazené: 718