Samospráva

Projekt č. 9/2019 - Oprava hradieb rímskokatolíckeho kostola

P. č. projektu: 9/2019
Názov projektu: Oprava hradieb rímskokatolíckeho kostola
Žiadateľ o dotáciu: Bc. Ján Kudlík
Oblasť podpory: kultúra, životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: opraviť a zabezpečiť hradby kostola
Miesto a termín realizácie projektu: rímskokatolícky kostol – hradby, IV.-XII.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie stavebného materiálu a náradia

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 4.5.2019 | Zobrazené: 293