Samospráva

Projekt č. 7/2019 - Altánok pre všetkých

P. č. projektu: 7/2019
Názov projektu: Altánok pre všetkých
Žiadateľ o dotáciu: Základná škola, Tematínska ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: vybudovaním multifunkčného altánku vytvoriť podmienky na výchovnovzdelávací proces a popoludňajšie aktivity žiakov v exteriéri, podporiť starostlivosť o životné prostredie
Miesto a termín realizácie projektu: ZŠ, Tematínska ul., IX.2019 – V.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 13 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup materiálu na zhotovenie základovej dosky na osadenie altánku

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 4.5.2019 | Zobrazené: 303