Samospráva

Projekt č. 5/2019 - Kytica ľudových krojov

P. č. projektu: 5/2019
Názov projektu: Kytica ľudových krojov
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola, Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Sprístupňovať deťom krásu kultúrneho dedičstva, podporovať tradičnú slovenskú ľudovú kultúru zakúpením detských ľudových krojov na nácvik a vystúpenia detí
Miesto a termín realizácie projektu: MŠ, Poľovnícka ul., IX.-XII.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 878,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie detských ľudových krojov

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 4.5.2019 | Zobrazené: 138