Samospráva

Projekt č. 14/2019 - Namaľuj si farebný svet

P. č. projektu: 14/2019
Názov projektu: Namaľuj si farebný svet
Žiadateľ o dotáciu: OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, sociálne služby
Zámer a cieľ projektu: Rozvíjať tvorivosť a výtvarný prejav detí s mentálnym postihom
Miesto a termín realizácie projektu: Spojená škola Nové Mesto nad Váhom, VI.2019-III.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 1 594,02 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie farieb a maliarskych potrieb

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 4.5.2019 | Zobrazené: 312